گالوانومتر یا سیستم هدایت لیزر (سرعت بالا)

سیستم های هدایت پرتو (سرعت بالا) که در پرینترهای سه بعدی با تکنولوژی لیزر استفاده میشود.

مانند پرینتر های سه بعدی که با تکنولوژی های  SLM / DMLS / SLA / SLS  کار میکنند.

 

گالوانومتر یا سیستم اسکن هد لیزری

گالوانومترها در واقعی نوعی از موتورهای آنالوگ درجه ای هستند که امروزه کاربردهای بسیار دارند اما چیزی که این موتورها را امروزه بسیار کاربردی تر کرده است نصب شدن یک انکودر دقیق در قسمت پشت یک گالوانومتر است که باعث میشود این موتورهای زاویه ای را بسیار کارآمد و دقیق کند.

کاربرد این موتور ها امروزه در پرینتر سه بعدی نیز رو به افزایش است چرا که  نصب دو عدد از این موتور ها در کنار هم به همراه نصب دو آینه مخصوص روی اکس این موتور های دقیق موجب میشود که بتوانیم  پرتوی لیزر را از طریق کنترل دقیق موتورهای گالوانومتر هدایت کنیم این گونه که با جابجا کردن آینه های در واقع هدایت پرتو لیزر نیز انجام میگیرد.

اسکن هد لیز، scan head laser چیست؟

اسکن هد لیزر یا scan head laser به مجموعه ای از دو گالوانومتر و چند عدسی گفته میشود که وظیفه هدایت و فکوس پرتوی لیزر را بر عهده دارند. سیستم های اسکن هد لیزر که با استفاده از موتور های دقیق و آینه های داخلی و عدسی (برای متمرکز کردن پرتو) عمل میکند اسکن هد لیزر  یک ورودی پرتو باز و یک خروجی پرتو متمرکز شده دارد که ورودی آن می تواند انواع لیزرها تغذیه شود، برای مثال لیزرهای ND YAG   لیزرهای  (FIBER)  و لیزرهای  CO2 ، اسکن هد لیزر یا scan head laser به علت سرعت بالای که در هدایت پرتو دارد نسبت به سیستم های مکانیکی بسیار سریع تر است.

نکته: از آنجا که سیستم گالوو اسکن هد لیزر یا scan head laser را می توان برای هدایت انواع لیزر ها استفاده کرد پس باید با توجه به فرکانس لیزرها  آینه ها و عدسی مخصوص همان فرکانس در مجموعه نصب شود. سیستم های اسکن هد لیزر میتواند عملیات های مانند جوشکاری حکاکی برش کاری را روی سطوح مسطح انجام دهند. در برخی سیستم های مختلف گالو ها بر روی روباط نیز نصب شده و سرعت را به همرا قابلیت های مختلف اجرایی ارئه می دهند

 

عمل کرد سیستم گالوانومتر اسکنر هد لیزر

ورود پرتور لیزر  هدایت پرتو توسط آینه ها و گالوانومتر اسکنر ها  به سوی هدف یا اهداف

کاربرد اسکن  هد لیزر گالوانومتر

استفاده اصلی آن در صنایع است که  که مواد توسط لیزر  پردازش میشوند  از استفاده های رایج  اسکن هد میتوان به جوشکاری، حکاکی، برش کاری،  سوراخ کاری، قالب سازی و غیره را نام برد.

قطعات استفاده شده در گالوو اسکن هد ها  (Galvo scan head)

اسکن هد تشکیل شده از دو عدد  آینه اسکن دو عدد گالوانومتر دو مفصل  x  و  y  یک  پایه نگهدارنده  و یک لنز

روش کنترل گالوانومترها (Galvano meter) در سیستم اسکن هد لیزر

سیستم های گالوو عموما با کارت های کنترل همان شرکت ارائه میشوند از آنجا که راه اندازی گالوو ها نیاز به کالیبراسیون و تنظیمات اولیه داند شرکت های تولید کننده آنها  کارت های کنترل آنها را نیز به همرا هد اسکن ارائه میکنند