نرم افزار های طراحی آنلاین یا Cloud Based

نرم افزار های طراحی آنلاین یا Cloud Based

3DPrinterOS  3D Control Systems Ltd

3DPrinterOS  3D Control Systems Ltd
3DPrinterOS  3D Control Systems Ltd

این نرم افزار این قابلیت را به کار بر میدهد تا به راحتی مدل های سه بعدی را آپلود و یا پیدا کند انها را اصلاح نموده ، تنظیمات آن را تغییر دهد  آنها را برش بزند و به هر نقطه از جهان که میخواد برای پرینت ارسال نماید .

AstroPrint   3DaGoGo, Inc

AstroPrint   3DaGoGo, Inc
AstroPrint   3DaGoGo, Inc

استرو پرینت یک نرم افزار آنلاین است برای برش زنی ، ذخیره سازی و پرینت فایل های سه بعدی توسط هر دستگاه هی که به انترنت متصل باشد.  به همراه اینکه شما میتواند پرینتر خود را مشاهده کنید و طراحی ها را در آن چیدمان کنید.