نرم افزار های طراحی پیشرفته تر (طراحی خاص)

نرم افزار های طراحی پیشرفته تر (طراحی خاص)

Cookie Caster   Dreamforge Inc

Cookie Caster   Dreamforge Inc
Cookie Caster   Dreamforge Inc

طراحی شکلات ،کیک، کیک بسکوییت، کولوچه که اگر پرینتر داشته باشید در خانه میتواند با آن پرینت کنید یا به  شرکت های سرویس دهنده خدمات پرینت بدهد تا آنها را برایتان پرینت نمایند.

Charmr   Autodesk Inc

Charmr   Autodesk Inc
Charmr   Autodesk Inc

اتو دسک چارمر یک سفارشی کننده است که میتواند عکس را به یک نوع فایل سه بعدی قابل پرینت تبدیل کند فایل خروجی اس تی ال است بیشترین   کار برد این نرم افزار برای جواهر سازی است.