کابل فلت رابط بین MIPI برد و تبدیل های X03 و X04

60,000 تومان

کابل فلت رابط بین MIPI برد و تبدیل 50 PIN ال سی دی 2K

مناسب برای ال سی دی X03 و X04

توضیحات

کابل فلت رابط بین MIPI برد و تبدیل های X03 و X04

مناسب برای ال سی دی X03 و X04