تکنولوژی پرتاب چندگانه همجوشی Multi jet fusion) MJF)

این تکنیک همانند تمام تکنیک های (PBF  (Powder Base Fusion می باشد .

اما یک مرحله به آن اضافه شده است. پس آنکه عملیات لایه سازی انجام شد ، مرزهای لایه بسته می شود که در واقع با استفاده از پاشش مواد اضافه برای نگهداشتن قطعهباعث مسحکم شدن لایه ها در زمان پرینت میشوند ، که  به این ترتیب تراکم در محدوده چاپ ثابت می ماند . سپس عملیات چاپ لایه آغاز می شود .بعد از آنکه لایه چاپ شد با استفاده از امواج اینفرارد  لایه خشک می شود و سپس عملیات لایه سازی و چاپ تکرار می شود تا قطعه بطور کامل ساخته شود.  به علت آنکه در این تکنیک مرزهای لایه بسته می باشد، قطعه ساخته شده از کیفیت بالا و همچنین سطح صاف برخوردار می باشد.

کارتریج های متریال پرینتر HP- MJF

محصول تولید شده با این تکنولوژی  برای نمایش دقت پرینت توسط شرکت materialise