تکنولوژی تولید مواد افرودنی با استفاده از بیم الکترون

Electron beam additive manufacture) EBAM)

از این روش برای تولید قطعات فلزی استفاده می شود. این متد از هد پرتاب الکترون ، نازل های پودر ومحفظه خلاء (برای داخل محفظه ساخت) تشکیل شده است. در این روش قطعه  بر روی یک شیت فلزی (که خود  بخشی از قطعه نهایی می شود) قرار می گیرد . عملیات  چاپ لایه با پرتاب پودرتوسط نازل ها و ذوب شدن توسط بیم الکترون در نقطه تلاقی صورت می گیرد. و سپس عملیات جامد سازی لایه انجام می شود. این عمل آنقدر تکرار می شود که قطعه مورد نظر به طور کامل ساخته شود. از این تکنیک برای ساخت قطعاتی جنس تیتانیوم ، استیل و دیگر فلزات استفاده می شود.بیم الکترون نسبت به لیزر کارایی بیشتری داشته و همچنین می توان از آن در فضای خلا استفاده نمود. مزیت این روش این است که می توان از آن برای ساخت قطعات در فضا استفاده کرد.

تصاویر دستگاه SCIKAY با تکنولوژی EBAM

تصاویر دستگاه SCIKAY با تکنولوژی EBAM

معرفی تکنولوژی EBAM  توسط انجیکو