تکنولوژی پرتاب در نقطه دلخواه MJ (متریال جت) یا DOD

پرینتر سه بعدی DOD تکنولوژی پرتاب Drop On Demand

پرینتر سه بعدی DOD نوعی تکنیک پرتاب مواد با استفاده از هد محسوب می شود. پرینترهایی که از این روش استفاده می کنند معمولا از 2 هد، یکی برای پرتاب مواد قطعه و دیگری برای پرتاب مواد ساپورت استفاده می کنند. مانند دیگر تکنیک های مشابه عملیات چاپ به صورت لایه به لایه  و در هر لایه به صورت خطی انجام شود تا قطعه ساخته شود. این نوع پرینتر های معمولا دارای یک تغیه تیز هستند پس از آنکه لایه چاپ شد. این دستگاه تغیه را از روی سطح لایه عبور می دهد تا سطحی صاف برای چاپ لایه بعدی داشته باشیم.این تکنیک معمولا برای ساخت قطعاتی از موم که بیشتر کاربرد هایی مانند ریخته گری ، ساخت قالب بکار می رود.

نمونه های پرینت شده با تکنولوژی DOD